English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Kurc, Barbara: 67 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • Trześniowski, Waldemar R.; Kurc, Barbara (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono rozmieszczenie wód geotermalnych w Polsce, ich zasobność i możliwości gospodarczego wykorzystania. Stwierdzono, iż mimo bogatych zasobów mogą one mieć jedynie znaczenie dla lokalnego obniżenia emisji gazów cieplarnianych i pyłów z ciepłowni tradycyjnych. Omówiono na przykładzie geociepłowni dla miejscowości uzdrowiskowej ekologiczne korzyści wynikające z ich zastosowania.
 • Kurc, Barbara; Stachel, Aleksander A. (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Głównym źródłem samoistnej emisji metanu (jednego z gazów cieplarnianych) jest biomasa zgromadzona w odpadach organicznych. Sposobem zagospodarowania biomasy jest wykorzystanie jej do produkcji tzw. biogazu, składającego się głównie z metanu i dwutlenku węgła. Biogaz zaliczany do odnawialnych źródeł energii może zastąjńć znaczne ilości wyczerpujących się zasobów paliw kopalnych.

Other publications

 • Kurc, Barbara; Chrzanowski, Janusz; Abramowska, Ewa (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The work presents threats connected with the spills of noxious oily chemicals at sea. Physical phenomena occurring during spills are described. Physical and chemical prop-erties of some dangerous substances are listed. The list of dangers posed by these sub-stances (acc. to GESAMP) is included and the methods used for the clearance of spills as well as the duties of ship-owners of ships carrying such chemicals are presented.
 • Kurc, Barbara; Trześniowski, Waldemar R.; Abramowska, Ewa (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The work presents quantitative specification of spills of dangerous substances which took place in the years 1992 - 1996 on waters under US jurisdiction. The work also presents physical and chemical properties of monomers most often transported by sea as well as propositions of neutralizing the spills.
 • Trześniowski, Waldemar R.; Kurc, Barbara (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Dokonano przeglądu oraz omówiono wady i zalety poszczególnych elektrowni niekonwencjonalnych, tj. wodnych, wiatrowych i jądrowych. Szerzej omówiono możliwości wykorzystania źródeł energii geotermalnej do tych celów. Przedstawiono aktualną sytuację w tym problemie na świecie i w Polsce, ilustrując to tabelami i wykresami.
 • Trześniowski, Waldemar R.; Kurc, Barbara (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono problemy związane z zaistnieniem efektu cieplarnianego. Scharakteryzowano pięć najważniejszych gazów cieplarnianych, mających istotny wpływ na jego powstawanie oraz podano źródła największych emisji tych gazów do atmosfery. Omówiono także konsekwencje wynikające z globalnego ocieplenia się klimatu.
 • Trześniowski, Waldemar R.; Kurc, Barbara (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono źródła występowania ozonu w tropo- i stratosferze. Omówiono jego wpływ na zmniejszanie wielkości niebezpiecznego promieniowania słonecznego na życie na Ziemi. Przedstawiono również wyniki opublikowanych badań o zanikaniu warstwy ozonowej i jej prawdopodobnych przyczynach. Wskazano na możliwości zmian tej sytuacji w wyniku różnych międzynarodowych ustaleń.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds