English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Uchacz, Waldemar: 28 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • Uchacz, Waldemar (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono algorytm kierowania ruchem statków na torze wodnym Szczecin-Świnoujście. Algorytm oparto na metodzie symulacji cyfrowej, co umożliwiło modelowanie problemu o rozmiarze rzeczywistym, jednocześnie czyni możliwym wykonanie go jako podsystemu pełnego modelu symulacyjnego Zespołu Portowego Szczecin-Swinoujście. Algorytm oprogramowano w języku FORTRAN IV i zweryfikowano dla danych rzeczywistych i prognozowanych na najbliższe lata.

Other publications

 • Uchacz, Waldemar (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Solving problems of vessel traffic organisation in narrow fairways can be treated as an optimisation problem with the criterion of time function optimisation. The article presents a mathematical model of vessel traffic that can be used in narrow fairways with low traffic intensity. To solve the problem, an adapted algorithm was applied. The re-sults are illustrated with solutions for chosen data.
 • Uchacz, Waldemar (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Odra is a natural shipping route for barges carrying goods between Szczecin and Berlin harbours. As a significant increase of cargo transport is expected to take place after Poland’s accession to the UE, some efforts have been made to estimate the limita-tions in traffic, resulting from the passage through the Hohensaaten lock, connecting Odra with the Odra–Havel Canal. The article presents a mathematical model of barge traffic, belonging to the fuzzy integer linear programming problems, based on the sym-metric model proposed by Zimmermann.
 • Uchacz, Waldemar (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Solving the problems of vessel traffic organisation in narrow fairways can be treated as an optimisation problem with the criterion of time function oprimisation. The article presents a characteristic simplified mathematical model of vessel traffic which can be used in narrow fairways with low traffic intensity. The problem does not cause any difficulties with calculating solutions, but the results are far from optimal. The results are illustrated with results for chosen data.
 • Uchacz, Waldemar (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono metodę umożliwiającą współpracę dyskretyzatora typu 0001Y4.2 z minikomputerem HP 2100S. Współpraca taka pozwala na opracowanie wyników pomiarów pewnych urządzeń nawigacyjnych przedstawionych w postaci ciągłych wykresów graficznych, przy wykorzystaniu wygodnych i szybkich programów bibliotecznych minikomputera HP 2100S
 • Fedorowski, Jerzy; Uchacz, Waldemar (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiony proces cyfrowego śledzenia obiektu, poruszającego się w polu widzenia radaru, na podstawie jego echa radarowego. Właściwości tego procesu, realizowanego za pomocą tzw. algorytmu przedstawiono w postaci członu dynamicznego, jako modelu. Scharakteryzowane zalożności parametrów dynamicznych procesu od wyboru wartości współczynników. Wykazano, że właściwości dynamiczne procesu śledzenia ograniczają możliwości przedstawienia bieżących parametrów ruchu, śledzonych obiektów, na wskaźnikach systemów antykolizyjnych.
 • Uchacz, Waldemar; Ludorowski, Jan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono możliwości realizacji algorytmu kontroli załadunku statku przy pomocy mikrokomputera ZX SPECTRUM. Opisano zależności analityczne wyliczanych parametrów statecznościowo-wytrzymałościowych. Przedstawiono schemat blokowy algorytmu oraz jego realizację dla danych masowca m/s "Janusz Kusociński". Wyniki zamieszczono w formie liczbowej i graficznej. Ustosunkowano się do możliwości wykorzystania opracowanego algorytmu.
 • Uchacz, Waldemar; Magaj, Janusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Tor wodny Świnoujście - Szczecin jest akwenem trudnym nawigacyjnie, o dużej intensywności ruchu statków. Radaryzacja toru wodnego ma wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa żeglugi na tym akwenie. PRzedstawiono koncepcje zastosowania oprogramowania mikrokomputerowego do tych celów, ze szczególnym wyróżnieniem graficznego zobrazowania sytuacji na torze. Zaprezentowano dostępne aktualnie narzędzia umożliwiające realizację tych celów.
 • Trzeciak, Stefan; Uchacz, Waldemar (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono metodę pozwalającą na określenie w ciągu całego roku okresów o sprzyjających warunkach pogodowych dla prowadzenia prac hydrotechnicznych. W metodzie wykorzystywane są dane o częstościach występowania różnych czynników hydrometeoroloficznych, uśrednione za okres ostatnich 30 lat. Metoda znalazła praktyczne zastosowanie w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej.
 • Uchacz, Waldemar (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Odra jest naturalnym szlakiem żeglugowym dla barek obsługujących ruch towarowy między portami Szczecina i Berlina. W związku z planowanym znacznym wzrostem przewozu ładunków po wejściu Polski do Unii Europejskiej, podjęto próbę oceny ograniczeń w ruchu wynikających z przejścia śluzy Hohensaaten. łączącej Odrę z kanałem Odra-Havela. Opracowano model optymalizacji ruchu barek przy podejściu do śluzy. Analizowano czasy oczekiwania barek na przejście śluzy dla symulowanych różnych intensywności ruchu oraz różnych rozkładów długości zestawów barkowych. Wyniki przedstawiono w formie tabelarycznej i graficznej
 • Uchacz, Waldemar (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Rozwiązywanie problemów organizacji ruchu statków na wąskich torach wodnych, można sprowadzić do zagadnień optymalizacyjnych, przy kryterium minimalizacji funkcji czasu. W artykule przedstawiono rozmyty model matematyczny ruchu statków należący do klasy zadań rozmytego liniowego programowania matematycznego, oparty na symetrycznym rozmytym modelu Zimmermanna Do rozwiązania problemu zastosowano autorską adaptację metody podziału i ograniczeń.
 • Jagniszczak, Igor; Uchacz, Waldemar (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Rozwiązywanie problemów organizacji ruchu barek na wodach śródlądowych nabiera dużego znaczenia wobec planowanego wzrostu tonażu ładunków transportowanych tą drogą. Planuje się wdrożenie systemu regulacji ruchu barek i statków na odcinku Dolnej Odry - Kanał Havela. W artykule przedstawiono symulacyjny model ruchu barek oraz śluzy na tym akwenie. Wykorzystanie modelu zobrazowano przykładowymi próbami symulacyjnymi.
 • Uchacz, Waldemar; Kwiatek, Tomasz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono metodę budowy bazy wiedzy na użytek systemu l TS. jako elementu doradczego systemu ekspertowego wspomagającego pracę kapitanatu portu Zawarto konkretne rozwiązania uzyskane na podstawie programu Nexpert Object Podane informacje mogą być przydatne przy podjęciu problematyki wspomagania podejmowania decyzji w systemie nadzoru i kierowania ruchem statków.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds