English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Kozłowska, Ewa: 67 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • Kozłowska, Ewa (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zwrócono uwagą na ogromne koszty korozji w Polsce, nieświadome uczestniczenie społeczeństwa w tych kosztach i brak programu zwalczania korozji. Przedstawiono najbardziej efektywne metody walki z korozją jak: ochrona elektrochemiczna, powłoki ochronne oraz monitorowanie procesów korozyjnych.

Other publications

 • Kozłowska, Ewa (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  On the ground of literature the barrier effect and the cathodic protection in paint coatings with metallic pigments have been explained. Influence of water particles and the electromagnetic radiation emitted by the Sun on the protective action of paint coatings with metallic pigments has been shown on the ground of own investigations.
 • Daca, Tomasz; Kozłowska, Ewa (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Autorzy zaproponowali modyfikację spektroskopowego wyznaczenia stężenia węglowodorów zawartych w wodzie morskiej, polegające na wykreślaniu uniwersalnych linii kalibracyjnych. Linia kalibracyjna określono specjalizując się na 10 olejach różniących się absorpcją w maksimum. Otrzymano liniową zależność wartości A absorpcji w maksimum od stężenia c olejów w wodzie.
 • Kozłowska, Ewa (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Wykazano, ze zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne zachodzące pod wpływem promieniowania ultrafioletowego w pigmentach metalicznych powłok malarskich chroni spoiwa tych powłok przed degradacją, a podłoże metalowe przed korozją. Również zjawisko to chroni przed korozją powłoki metaliczne. Rozpatrzone zostało oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego na osiem metali.
 • Kozłowska, Ewa (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono nowy poszerzony hamiltonian oscylacyjno-rotacyjny w formaliźmie HBJ. Zrobiono próbę reprodukcji widma rotacyjnego dla cząsteczki dicyjanku siarki.
 • Kozłowska, Ewa; Żmijewska, Sławomiła (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zastosowanie teorii klasycznej do opisu ruchu elektronu swobodnego, znajdującego się przy powierzchni metalu w polu elektrycznym dipola wody, umożliwiło próbę wyjaśnienia ochronnego działania powłok malarskich, które zawierają pigmenty różnych metali. Wykazało również, że cząsteczki wody przyśpieszają przepływ prądu korozyjnego, nadając większą energię kinetyczną elektronom swobodnym. Obliczenia energii kinetycznej elektronów swobodnych wykonano dla ośmiu metali, które wchodzą w skład pigmentów.
 • Kozłowska, Ewa (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Wyprowadzono nowy. poszerzony hamiltonian wibracyjno-rotacyjny w formalizmie Hougena, Bunkera, Johns ‘a. Zrobiono próbą reprodukcji widmu wj-bracyjnego dla cząsteczki dicyjanku siarki w obszarze niskich częstości. Do obliczeń użyto potencjału harmonicznego i potencjułu z podwójnym minimum dla drgania zginającego. Uzyskano nowe stale siłowe dla cząsteczki dicyjanku siarki.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds