English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Pikuła, Ryszard: 67 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • Kirkiewicz, Józef; Chrzanowski, Janusz; Bieg, Bohdan; Pikuła, Ryszard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Spektrometr FTIR należy do nowoczesnych narzędzi badawczych, znajdujących zastosowanie zarówno w laboratoriach naukowo-badawczych, jak i w laboratoriach przemysłowych. Zasada jego działania oparta jest na stosunkowo nowej technice pomiarowej - spektroskopii w podczerwieni z zastosowaniem transformaty Fouriera (FTIR — Fourier Transform InfraRed spectrometry). Ze względu na niewielką liczbę opracowań na jej temat w języku polskim, celowe jest przybliżenie podstaw tej techniki oraz porównanie z klasyczną - dyspersyjną techniką pomiaru widm w podczerwieni.

Other publications

 • Chrzanowski, Janusz; Pikuła, Ryszard (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2012)
  A simple analytical expression for the work function is derived on the basis of nonlocal potential and the nearest neighbor approximation (NNA). It allows to establish a direct connection between the ionization energy of atoms and their corresponding metallic crystal (work function). In consequence we can determine the screening parameter for alkali metals
 • Kirkiewicz, Józef; Bieg, Bohdan; Pikuła, Ryszard; Krogulec, Marcin; Chrzanowski, Janusz; Krasnodębska, Anna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The process of progressive degradation of natural environment of the Baltic Sea and the Odra River caused by oil products has been presented. The authors describe the examined area and measurement techniques. The mean values of oil contamination of the Odra River superficial layer have been calculated on the basis of measurements carried out for many years. Besides, the distribution of the oil pollution of water in the perpendicular cross-section at selected points of the Odra River has been presented.
 • Pikuła, Ryszard; Kirkiewicz, Józef; Bieg, Bohdan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  There has been analysed the influence of the structural fluctuations on the properties of a dilute metamagnet. The high-and low-concentration approximations have been found to give very close results and the most important influence on the physical quantities originates from the lowest - square fluctuations..
 • Pikuła, Ryszard; Kirkiewicz, Józef; Bieg, Bohdan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Using the Cumulant Expansion Technique there has been presented the mathematical description of two-sublattice dilute metamagnet with ferro and antiferromagnetic exchange interactions. The derived form of the averaged. Green function it the base for the analysis of the influence of structural fluctuations on the statistical properties of the system.
 • Pikuła, Ryszard; Bobrowski, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedyskutowano zjawiska krytyczne zachodzące pod wpływem zmian temperatury i stężeń atomów magnetycznych w dwuskłądnikowym, strukturalnie nieuporządkowanym magnetyku z mieszanymi ferro- i antyferromagnetycznymi oddzaiływaniami wymiany.
 • Bobrowski, Zbigniew; Pikuła, Ryszard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Dokonano separacji zmiennych w równaniu Helmholtza we współrzędnych wydłużonych elipsoidy obrotowej. Przedstawiono podstawowe własności wydłużonych kątów funkcji sferoidalnych i ich asymptotykę dla dużych i małych wartości parametru h^2. Pokazano warunki i sposób na doprowadzenia kątowego równania Helholtza do równania Mathieu. W wyniku szeregu przekształceń doprowadzono omawiane równanie do postaci równania Lindemana.
 • Pikuła, Ryszard; Bobrowski, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Dokonano analizy krytycznych zachodząych w dwuskłądnikowych stopach magnetycznych z feroo i antyferromagnetycznymi oddziaływaniami wymiany. Stosując technikę rozwinięć kumulantowych otrzymano analityczne wyrażenie na uśrednioną funkcję Greena oraz relacje na namagnesowanie i temperaturę krytyczną układu.
 • Kirkiewicz, Józef; Chrzanowski, Janusz; Bieg, Bohdan; Pikuła, Ryszard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Wskazano na źródła największych zanieczyszczeń środowiska produktami ropopochodnymi oraz na dążenie do ich ograniczenia przez wprowadzenie konwencji międzynarodowych. W badaniach zanieczyszczeń olejowych szczególną przydatność posiada zastosowanie spektroskopii w podczerwieni. Opisano spektrofotometr dwuwiązkowy służący jako miernik widma absorpcyjnego oraz teoretyczne zależności pomiędzy intensywnością i częstością widma a strukturą badanych molekuł. Na podstawie wieloletnich pomiarów zebrano dane informujące o poziomie zaolejenia wód spływających rzeką Odrą do morza z całej jej zlewni oraz o dodatkowym zaolejeniu, jakie wnoszą duże zakłady energetyczne umieszczone przy jej ujściu. Wskazano na przyrosty zaolejenia w okresach występowania kataklizmów powodziowych oraz zwrócono uwagę na fakt, że rejestrowane poziomy zaolejenia są bardzo niskie w odniesieniu do norm i nie powodują zagrożenia środowiska morskiego.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds