English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Leśmian-Kordas, Ruta: 54 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • Leśmian-Kordas, Ruta; Szczurkowska, Elżbieta; Drzewieniecka, Beata (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Scharakteryzowane zostały właściwości drewna mające wpływ na zmiany zawartości wody w tarcicy podczas składowania w portach, negatywnie oddziaływające na cechy jakościowe drewna. Przedstawiono wyniki badań wykonanych w porcie szczecińskim, dotyczących zmian wilgotności tarcicy suszonej pakietyzowanej w czasie krótkoterminowego składowania w jesiennej porze roku, na otwartych placach składowych. Statystycznie określono istotność wpływu czasu składowania i sposobu zabezpieczenia pakietów tarcicy przed wpływem czynników zewnętrznych. Ponadto dokonano oceny możliwości utrzymania w warunkach portowych ściśle określonej, maksymalnej wilgotności drewna oraz sprostania zwiększonym wymaganiom jakościowym, stawianym przez importerów drewna.

Other publications

 • Leśmian-Kordas, Ruta; Bojanowska, Milena (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2010)
  In the article there have been presented the current state and perspectives in the scope of using rapeseed biomass, with particular consideration of solid biodegradable by-products of the technology of obtaining oils- -expellers and rapeseed meal. Rapeseed biomass has been characterised with respect to its technological properties essential in combustion processes, both after conversion into bio-char and bio-oil and with respect to its raw, unprocessed form. The reasonableness of applying this kind of agrobiomass in co-combustion with minable fuels has been shown, resulting from conditions of agricultural production, increasing rapeseed production and by-products, with their incomplete use in the land, in view of the obligatory increased participation of biomass in the structure of fuels applied for producing electric and heat energy. The current state of agrobiomass supply logistics to the boiler plant has been analysed, pointing out its significance in shaping demand satisfaction for biomass using rapeseed waste products
 • Leśmian-Kordas, Ruta; Bojanowska, Milena (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2012)
  The paper deals with the most essential trends and types of changes in the last three editions (2001–2005–2009) of BC/IMSBC Code concerning the shipment of specific group of loads such as solid bulk cargoes. Since the general trend of changes in the content layout has been proved advantageous due to its standardized information in relation to all types of hazardous cargoes (A, B, C groups), its continuation aimed at facilitating the use of the Code in shipping operation is justified. Examples of detailed as well as extended information concerning technological shipping quality determinants of solid bulk cargoes enabling a better choice of appropriate technology of marine transport have been presented. The essence of information relationships resulting from the knowledge of particular quality determinants with the possibility of their practical technological application has been pointed out
 • Leśmian-Kordas, Ruta (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2012)
  The article presents the evolution of the shaping of the term “transport susceptibility of cargoes” and the division of this susceptibility into partial susceptibilities. Currently a differentiated terminology coexists in transport literature, introducing considerable confusion into the unambiguous interpretation of factors determining the resistance of cargoes to conditions and time length of transport processes. Moreover, classification of cargoes has been given in branch transport on the example of marine transport, assuming as division criterion the systematised partial susceptibilities. There have also been outlined the principles of interpreting susceptibility and division of cargoes in intermodal transport
 • Leśmian-Kordas, Ruta (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The chief aim of the report is to bring closer the subject of dangerous goods in the aspect of their transport by vessels of inland navigation. There have been presented: the main features of latest regulations concerning transport of these goods by vessels of inland navigation - ADN; the degree of harmonisation with respective regulations in other transport branches; also the possibilities of applying ADN for transport of dangerous goods packaged and in solid and liquid state in bulk.
 • Leśmian-Kordas, Ruta; Drzewieniecka, Beata (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań niektórych właściwości fizycznych śruty sojowej, u- tym zmiany kąta nasypu oraz zsypu w zależności od wysokości warstwy ładunku w stosowanym do pomiaru aparacie. Wyniki badań zilustrowano na wykresie oraz opracowano statystycznie.
 • Leśmian-Kordas, Ruta (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Na podstawie przeglądu literatury, stwierdzono niejednoznaczne stosowanie niektórych terminów istotnych w składowaniu i transporcie, określających cechy fizyczne sypkich ładunków masowych. Udowodniono, te terminologia takich parametrów fizycznych ładunków jak kąt nasypu i kąt zsypu nie jest uporządkowana w normach krajowych, Kodeksie BC oraz innej literaturze. Przytoczono przykłady synonimów tych wielkości fizycznych oraz przykłady ich stosowania Z pominięciem definicji wyjaśniających ich znaczenie.
 • Leśmian-Kordas, Ruta; Abramowska, Ewa; Jóżwtak, Zofia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Właściwości fizykochemiczne ładunków wpływają istotnie na wymagania dotyczące metod i sposobów składowania, przeładunku i ich przewozu różnymi środkami transportu. Na przykładzie wodorotlenku sodowego w postaci stałej i ługu sodowego przedstawiono specyficzne wymagania w zakresie transportu morskiego oparte na konwencjach, kodeksach i innych przepisach Podano też przykłady zagrożeń zdrowia i życia odnotowane w porcie szczecińskim
 • Leśmian-Kordas, Ruta (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Nowy system klasyfikacji norm zwany "Międzynarodowa Klasyfikacja Norm " - International Classification for Standards [ICS], wydany został po raz pierwszy w 1992 r. ISO jako twórca tej klasyfikacji zaleca wszystkim krajom członkowskim, możliwie szybką implementację nowego systemu klasyfikacyjnego do zbiorów norm krajowych W Polsce pierwszy Katalog Polskich Norm. oparty na ICS, ukazał się w 1996 r. W publikacji przedstawiono istotne przyczyny tej decyzji oraz omówiono najważniejsze cechy ICS, różniące tę klasyfikację od obowiązującego poprzednio Schematu Klasyfikacyjnego Norm (SKN).
 • Leśmian-Kordas, Ruta; Kicińska, Maria (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono zasady metod pomiarowych analizy termicznej oraz zakres *ch zastosowań. Wykazano dużą przydatność tych metod w badaniach ładunko-zociwczych, zwłaszcza w optymalizacji technologii składowania i transportu ładunków.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds