English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Balcerski, Andrzej:

 • Ziółkowski, Maciej; Balcerski, Andrzej (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2009)
  The paper presents description of biogas utilization as a renewable energy source used for fueling cogeneration generating sets with IC engines. There are presented similarities of such systems to marine power plants and connected with this some propositions about utilization marine knowledge and experiences for developing polish decentralized engineering with biogas power plants
 • Balcerski, Andrzej; Adamkiewicz, Andrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  This paper justifies the need to teach chosen designing items to students of mechanical engineering at maritime academies and items of power plant operation to students of relevant departments of technical universities
 • Kubiak, Augustyn; Balcerski, Andrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W referacie przedstawiono poglądy dotyczące kształcenia inżynierów specjalności maszyny i siłownie orkętowe. Podano ogólną charakterystykę nowych programów nauczania opracowanych w Instytucie Okrętowym Politechniki Gdańskiej. Zaproponowano przeprowadzenie badań mogących dać ocenę praktycznej przydatności wiedzy nabytej przez inżynierów w czasie studiów.
 • Balcerski, Andrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W referacie omówiono organizację praktyk morskich studentów Politechniki Gdańskiej odbywanych na statkach Polskich Linii Oceanicznych. Wskazano zalety oraz niedostatki praktyk, a także przedstawiono opinie studentów o praktykach odbywanych w roku akademickim 1984/85
 • Balcerski, Andrzej; Kubiak, Augustyn (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W referacie omówiono rolę, sposób prowadzenia oraz zakres tematycznych seminariów dyplomowych na kierunku dyplomowania "Siłownie Okrętowe" na studiach dziennych i wieczorowych w Instytucie Okrętowym Politechniki Gdańskiej. Przedstawiono zajęcia seminaryjne jako sprawdzian umiejętności syntetyzowania nabytej wiedzy oraz referowania, a także dyskutowania zagadnień inżynierskich.
 • Balcerski, Andrzej; Kneba, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W referacie przedstawiono propozycję rozszerzenia problematyki zajęć z przedmiotów związanych z siłowniami okrętowymi i objęcie nią rónież zagadnień siłowni stacjonarnych z silnikami spalinowymi, Dano przegląd rozwiązań takich siłowni oraz wskazano zagadnienia ujęte w programach zajęć Katedry Silników Spalinowych o Sprężarek Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.
 • Balcerski, Andrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zagadnienie doboru najkorzystniejszego rodzaju napedu jest jednym z podstawowych problemów projektowania statku. Złożoność tego problemu wynika z ogromnej liczby możliwych kryteriów doboru, których ocena może się różnić w zależności od punktu widzenia np. stoczni bądź armatora. W rezyltacie wieloletnich doświadczeń oraz ujawnionej szczególnej przydatności pewnych rodzajów napędów dla określonych typów i wielkości statków przyjęły się o utrwliły określone preferencje. Jednak pogarszająca się światowa sytuacja gospodarcza, a zwłaszcza wzrost cen paliwa spowodowały istotne zmiany w tym zakresie. Przykładem takich zmian mogą być przeprowadzane ostatnio przebudowy siłowni w celu zastąpienia turbin parowych i gazowych wysokoprężnymi silnikami spalinowymi. Powszechnie uważa się, że podstawowymi kryteriami doboru rodzaju napędu są kryteria ekonomiczne związane głównie z zużyciem i kosztami paliwa, przydatnością eksploatacyjna oraz kosztami inwestycji. Naqleży jednak zwrócić uwagę, iż w pewnych przypadkach ważną rolę mogą odgrywać i inne względy, Przykładem tego mogą być statki aramtorów europejskich i armatorów USA zdecydowanie różnące się częstością stosowania turbin parowych i silników spalinowych. Przewaga ilościowa turbin parowych u armatorów amerykańskich może być wyjaśniona posiadaniem bardzo rozwiniętego przemysłu turbinowego w tym kraju, ale także dążeniem do ujednolicenia rodzaju napędu z okrętami marynarki wojennej, która w ten sposób łatwo uzyskuje wyszkolone rezerowe załogi.
 • Balcerski, Andrzej; Bocheński, Damian (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Na podstawie wyników badań statystycznych wykazano liniową zależność średnich obciążeń napędu wydzielonych odbiorników energii mechanicznej na jednostkach tech-nologicznych od nominalnych mocy użytecznych tych odbiorników Badania obejmowały śruby napędowe i wciągarki trałowe na trawlerach przetwórniach oraz pompy gruntowe a także łańcuchy czerpakowe na pogłębiarkach.
 • Balcerski, Andrzej; Ziółkowski, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono metodę określania zapotrzebowania na energię elektryczną w typowych stanach eksploatacji statków towarowych, celem doboru wielkości i ilości źródeł energii elektrycznej. Metoda pozwala na określanie zapotrzebowania na energię wytypowanych grup odbiorników, przy znajomości ich mocy zainstalowanych oraz współczynników wykorzystania.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds