English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Wiewióra, Antoni: 09 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • Pawski, Jerzy; Wiewióra, Antoni (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule przedstawiono przegląd zagadnień związanych ze zastosowaniem systemów gazu obojętnego. Omówiono podstawy teoretyczne, dotyczące składu i zmian składu atmosfery w zbiorniku oraz możliwości zabezpieczenia zbiorników przed wybuchem. Przedstawiono źródła i rodzaje gazu wraz z akresem ich stosowania. Podano przykłady typowych rozwiązań systemów gazu obojętnego. Omówiono najważniejsze elementy systemów.

Other publications

 • Listewnik, Jerzy; Wiewióra, Antoni (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2011)
  The paper considers and analyses the application of gas (LNG) as a marine fuel for the whole of the merchant fleet. From made considerations, it is evident that up to year 2025 LNG will become a general ships fuel
 • Listewnik, Jerzy; Wiewióra, Antoni (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2009)
  Renewable and CO2 – natural liquid fuels – biofuels such as vegetable oils, palm oils, coconut, sunflower and rape seed oils are today very appreciated in more and especially more European countries as the green energy sources for land and sea electrical power generation. The paper in the first part discusses the various controversial opinions on the rapidly growing production of vegetable oils for biodiesel production and the possibilities that this may cause higher food prices and spread famine in many countries. The second part of the paper highlights various technical issues of biofuels application on marine diesel engines. The pros and cons of biofuels application are given
 • Wiewióra, Antoni (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W referacie przedstawiono możliwości wykorzystywania symulatora siłowni okrętowej w procesie nauczania automatyki okrętowej. Omówiono możliwości obserwacji zachowania się układu regulacjo wybranego systemu siłowni okrętowej z różnymi typami regulatorów / P, PI, PD, PID / oraz z różnymi nastawami rych regulatorów / Kp, Ti, Td /.
 • Borkowski, Tadeusz; Wiewióra, Antoni (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W referacie przedstawiono ogólny opis stanowiska z silnikiem wysokoprężnym SULZER 6AL20D zainstalowanym w Laboratorium Siłowni Okrętowych Instytutu Technicznej Eksploatacji Siłowni Okrętowych Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Omówiono ważniejsze programy użytkowe w jaki wyposażono stanowisko, w tym program diagnostyki silnika oparty na pomiarach oraz modelowych (wzorcowych) zależnościach wskaźników i parametrów pracy silnika.
 • Wiewióra, Antoni; Bykowski, Dariusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Rozwój systemów nadzoru i sterowania stworzył możliwości znacznej redukcji stanu załogi statku. W konsekwencji doprowadziło to z jednej strony do wzrostu wymagań, z drugiej strony do zmniejszenia czasu szkolenia praktycznego na statku poprzez wyeliminowanie szeregu stanowisk, które były pośrednim etapem do uzyskania stanowisk oficerskich. W tej sytuacji społeczność morska stanęła wobec konieczności zmiany sposobu kształcenia i egzaminowania kadr morskich. Jedną z nowych form szkolenia oraz egzaminowania jest użycie symulatorów siłowni okrętowej.
 • Wiewióra, Antoni (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Rozwój systemów nadzoru i sterowania stworzył możliwości znacznej redukcji stanu załogi statku. Spadek liczby załogi doprowadził do wyeliminowania szeregu stanowisk, które były pośrednim etapem do uzyskania stanowisk oficerskich. W tej sytuacji społeczność morska stanęła wobec konieczności zmiany sposobu kształcenia i egzaminowania kadr morskich. Jedną z nowych form szkolenia, a w przyszłości także egzaminowania jest użycie symulatorów siłowni orkętowej.
 • Wiewióra, Antoni (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The paper presents assumptions taken into consideration while designing a test stand for research work. The specific test stand described in the paper will serve for investigations of de-oiling processes carried out by various separation appliances. The test stand will also allow testing of a separation unit in accordance with the MEPC.60(33) Resolution and the latest MEPC.107(49) Resolution.
 • Wiewióra, Antoni (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono założenia przyjęte w procesie opracowania projektu stanowiska do badań procesów odolejania mieszanin oleistych, powstających w eksploatacji statku. Zbudowane stanowisko badawcze umożliwia nie tylko badanie procesów odolejania Z użyciem różnych metod separacji, lecz także przeprowadzenie badań opracowanego urządzenia separującego według programu podanego przez IMO w Rezolucji MEPC 60(33)'.
 • Wiewióra, Antoni (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podjęto próbę zwrócenia uwagi na niektóre zagadnienia związane z..czynnikiem ludzkim oraz organizacyjnym(HOF)* 1 w nawiązaniu do coraz szerzej stosowanego treningu na symulatorach siłowni okrętowych dla oficerów mechaników statków morskich. „Czynnik ludzki", organizacja eksploatacji oraz ich wpływ na bezpieczeństwo statku i ochronę środowiska morskiego zostały docenione i podniesione do poziomu międzynarodowego w konwencji STCW 951 oraz w kodeksie ISM Code
 • Wiewióra, Antoni (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono ważniejsze ustawy i rozporządzenia dotyczące powołania w Polsce organizacji do walki z zanieczyszczeniami środowiska morskiego oraz realizację tego przedsięwzięcia. Przeanalizowano sposób prowadzenia kontroli powierzonego obszaru morza oraz sporządzania dokumentacji zdarzenia.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds