English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Advanced Search

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Galor, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono badania związane z cumowaniem statków do planowanej przystani dalbowej w Świnoujściu. Celem badań było określenie dopuszczalnych warunków hydrometeorologicznych bezpiecznego manewru cumowania. Ponadto na podstawie badań symulacyjnych przy wykorzystaniu komputerowego modelu statku i akwenu wyznaczono energię kinetyczną uderzenia statków w przystań oraz punkty pierwszego kontaktu.
 • Gucma, Stanisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zaprezentowano nową metodą projektowania układu basenów portowych i nabrzeży, która nazywa się symulacyjną metodą optymalizacji układu dróg wodnych Jest ona znacznie nowocześniejsza i precyzyjniejsza od dotychczas stosowanych metod projektowania: klasycznej i symulacyjnej. Przedstawiono możliwości praktycznego zastosowania metody optymalizacji układu dróg wodnych przy projektowaniu na przykładzie przebudowy wschodniej przystani promowej w Świnoujściu.
 • Guziewicz, Jarosław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono analizę statystyczną manewrów cumowania statku w zakresie obsorbowanej energii kinetycznej uderzenia statku w nabrzeże. Analiza została Przeprowadzona na podstawie badań symulacyjnych wykonanych za pomocą komputerowego modelu ruchu statku stworzonego w Instytucie Nawigacji Morskiej WSM w Szczecinie. Wynikiem przeprowadzonych badań było przyjęcie modelu statystycznego, który w sposób najdokładniejszy reprezentuje badane zjawisko.
 • Kopacz, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono metodą wyznaczania trasy żeglugowej przy zastosowaniu zaleceń przedstawionych w rezolucjach IMO. Na podstawie zaleceń zaprojektowano trasą dla statków z ładunkami niebezpiecznymi do Zatoki Gdańskiej. Informacje zawarte w artykule mogą być przydatne przy projektowaniu tras morskich oraz rozpatrywanych zagrożeń dla środowiska morskiego.
 • Pietrzykowski, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Jedną z metod oceny bezpieczeństwa ruchu statków na akwenach ograniczonych jest metoda oparta na teorii zbiorów rozmytych. Podstawową trudnością jest określenie wartości odpowiednich funkcji przynależności zbiorów rozmytych. Przedstawiono wyniki badań nad określeniem modelu opisującego funkcje przynależności zbioru rozmytego bezpiecznej odległości dla manewru podążania statków na wybranym odcinku toru wodnego Swinoujście-Szczecin.
 • Wiśniewski, Bernard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Określono współczynnik trudności podróży morskiej statku pod wzglądem pogodowym, w zależności od wysokości fali i jej kąta kursowego oraz czasu przebywania w warunkach sztormowych. Wykonano obliczenia dla wielu wariantów tras oceanicznych i zalecono praktykom wykorzystanie programu komputerowego oraz sposobu obliczeń dla celów planowania drogi statku.
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Walczak, Aleksander (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono zadania i odpowiedzialność przedsiębiorstw żeglugowych wynikających ze zmian, jakie zaszły w znowelizowanej Konwencji SIC W Opracowanie jest przeglądem wymagań w stosunku do armatorów w zakresie załóg okrętowych, ich kwalifikacji, obsady i rejestracji, znajomości statku, stanowisk pracy i przepisów okrętowych, postępowania w czasie zagrożeń oraz gwarancji minimalnego czasu odpoczynku.
 • Kochanowski, Jan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono istotę Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego i jej miejsce w działalności Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Podkreślony został ciężar gatunkowy zagadnień, jakie konwencja reguluje, elastyczność jej postanowień oraz tryb dostosowania do przemian wynikających 2 postepu organizacyjnego i techniczno-ekonomicznego. Przedstawiono treściowy układ konwencji oraz omówiono załączniki. Zasygnalizowano, w jakim stopniu konwencja została przyjęta przez społeczność światową i jest przez nią przestrzegana.
 • Plewiński, Leszek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Istotny wpłyń na bezpieczeństwo żeglugi mają kontrole prowadzone przez °rgany inspekcyjne administracji morskiej i towarzystw klasyfikacyjnych, które Wykazały wiele uchybień w zakresie obowiązujących przepisów. Na tym tle możno zaryzykować ogólniejsze stwierdzenie, te względy ekonomiczne zaczynają brać górę nad względami bezpieczeństwa, co znajduje również potwierdzenie H* żywiołowym wzroście roszczeń w transporcie morskim Jedno jest pewne -Przedłużający się kryzys w żegludze nie może być traktowany jako wytłumaczenie obniżania standardów bezpieczeństwa na morzu. INFLUENCE OF COMPLIANCE WITH RFGULATIONS ON THE SAFETY AT S
 • Plewiński, Leszek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Znaczenie gospodarki morskiej doceniał już Eugeniusz Kwiatkowski. Obetnie zasadność rozwoju tego kompleksu wynika przede wszystkim 2 jego Wielorakich powiązań, stymulujących wzrost wielu innych działów gospodarki narodowej. Przedstawiono podstawowe dysproporcje w rozwoju naszej gospodarki morskiej oraz progi i bariery jej wzrostu. We wnioskach końcowych wskazano między innymi na potrzebę stałego wsparcia i ochrony gospodarki morskiej ze strony państwa, co wynika przede wszystkim ze stopnia jej zagrożenia narastającą konkurencją.
 • Kordas, Ruta Leśmian - (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono genezę i istotę transformacji koncepcji jakości wyrobów 1 usług, mającej miejsce na św i ecie i w kraju Omówiono modele systemów zapewnienia jakości według norm ISO 9000, przewidywany kierunek zmian oraz znaczenie ich certyfikacji w zdobywaniu zaufania odbiorcy.
 • Kordas, Ruta Leśmian -; Jonczek, Małgorzata (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki pomiarów warunków kryptokłimatycznych w trzech u,tiwersa!nych magazynach ładunków drobnicowych w ZPSŚ S.A Przyjmując za Podstawę optymalne (literaturowe) warunki składowania poszczególnych grup Zdunków drobnicowych, określono na podstawie uzyskanej oceny warunków Oczywistych składowania, możliwość wykorzystania tych magazynów do składania długoterminowego.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds