English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Advanced Search

 • Jaworski, Stefan Leszek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono warunki awansu zawodowego, szczególnie w latach 1948-1953. Wzięto pod uwagę organizację nauki, liczebność absolwentów i politykę kadrową. Stwierdzono, że podstawową grupą uwarunkowań dotyczącą awansu zawodowego związana była ze stanem i rozwojem floty żeglugowej, ocenianych w 3 charakterystycznych podokresach rozwojowych lat 1946-1977.
 • Krupowies, Jan; Łączkowski, Marceli (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zbadano niektóre własności fizykomechaniczne przędzy rybackiej, wytworzonej przez wielostopniowe skręcenie profilowanych włókien polikaproamidowych /lanastilowych/ i stwierdzono, że są one gorsze od tychże własności zbliżonej masą liniową, średnicą i skrętem przędzy z nieprofilowanych włókien tego samego rodzaju /stilonowych/.
 • Litwinowicz, Henryk (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W stosunku do jądra o oczkach czterobocznych podano odmienny sposób określania liczby oczek heksagonalnych na głębokości elementu. Jądra o oczkach heksagonalnych można osadzać na linach obramujących, przy dowolnie wybranych współczynnikach sadu. Sposób obliczania poziomego współczynnika sadu jest identyczny jak dla jader o oczkach romboidalnych.
 • Łączkowski, Marceli; Górzeński, Marek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  NA podstawie pomiarów obciążenia zrywającego bez węzła i z węzłem linek poliamidowych /stilonowych/ i poliestrowych /torlenowych/ o średnicy 10mm i ich wydłużenia do zerwania oceniono możliwości wykorzystania linek torlenowych w części linowej szcześciobocznej wielkogabarytowego włoka pelagicznego. Oznaczono także początkowy moduł sprężystości, stopień sprężystości oraz pracę do zerwania oby rodzajów linek.
 • Łączkowski, Marceli; Górzański, Marek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podano charakterystykę żyłek produkcji japońskiej i polskiej, określając ich wytrzymałość i wydłużenie zarówno na sucho jak i na mokro. Zbadano także zmiany wydłużenia badanych żyłek pod wpływem długotrwałego obciążenia.
 • Łączkowski, Marceli; Szulc, Marek; Górzański, Marek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zbadano własności fizykomechaniczne tkaniny sieciowej wybranej losowo z importowanych aktualnie przez przedsiębiorstwo połowowe "Barka" w Kołobrzegu pławnic łososiowych. Określono wytrzymałość i masę linową zastosowanej w tkaninie przędzy oraz wskaźnik mocy oczek i odporność węzłów na przesuwanie.
 • Markiewicz, Andrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono dwie nowe metody pomiaru prędkości ryb za pomocą echosondy. Jedna metoda dotyczy pomiaru prędkości ryb w czasie postoju statku w dryfie, druga, podczas ruchu statku. W obu przypadkach do pomiarów wykorzystuje się zapisy "paznokciowe" ech pojedynczych ryb.
 • Piechowiak, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wzór pozwalający na precyzyjne wyznaczanie prędkości dźwięku w wodach mórz i oceanów. Zależność tę otrzymano na podstawie przeprowadzonej przez autora analizy pod względem: struktury dotychczasowych wzorów wyznaczania prędkości dźwięku w wodzie, zakresu ich stosowalności, dokładności otrzymywanych wyników, porównywania rezultatów dla charakterystycznych wielkości.
 • Piechowiak, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Prowadzenie statków handlowych i rybackich po różnych akwenach wymaga stosowania wielu metod określania ich pozycji, w tym również wyznaczania głębokości, a w przypadku łowienia ławic ryb pelagialu określenia ich głębokości w toni wodnej. Wszystkie metody, w tym i komputerowe, ze względu na bezpieczeństwo ludzi na morzu i duże straty w przypadku zatonięcia statku, muszą być co jakiś czas kontrolowane również przez człowieka za pomocą table odpowiednio sporządzonych.
 • Szymanowicz, Anna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W latach 1984-1986 w Instytucie Rybołówstwa Morskiego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie napisało i obroniło swoje prace magisterskie dziewięćdziesięciu absolwentów studiów dziennych Wydziału Nawigacyjnego o specjalności połowy morskie. Prace te były pisane w trzech zakładach.
 • Witas, Tadeusz; Wędzińska, Jadwiga (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zawartości swalenu w tkankach zwierzęcych /w skórze, wątrobie, tkance tłuszczowej/ powyżej stężenia normalnego wynikają ze stanów chorobowych organizmów lub zmienionych warunków środowiska, zanieczyszczenia, obniżenia temperatury, zasolenia lub podwyższenia ciśnienia wody.
 • Chybowski, Leszek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Dear Readers, It is my great pleasure to present the 48th issue of the Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin. This issue features recent findings from the fields of marine engineering, sea navigation as well as waterborne and land transportation. The Marine Technology and Innovation studies address fire safety, modelling the work of marine systems such as steam boilers and dynamic positioning systems, the use of liquid fuels and selected methods for constructing an ontology for automatic communication at sea. The Navigation and Marine Transport section contains articles focussed on the use of integrated marine navigation systems, optimising sea routes, analysing vessel domains and stochastic simulations for analysing the course of search and rescue missions at sea. The Transportation Engineering section contains studies examining inland waterway shipping, road infrastructure in the European Union as well as optimising parameters of port areas. The article discussing a theoretical framework for controlled pyrotechnical reactions as an energy source constituting a component for transportation from the sea bed deserves particular attention. I am also very pleased to announce that that our quarterly has been indexed by Global Impact Factor (GIF), an international database of scientific journals. The quality of the Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin has been assessed using an in-depth analysis method to provide a Global Impact and Quality Factor. The journal’s scores for the last for years are as follows: 2012 – 0.415; 2013 – 0.528; 2014 – 0.780; 2015 – 0.854. This clearly reflects the increasing quality and standard of the work published by the journal, indeed our scores have increased by 61.7% over the last 2 years. I strongly invite authors to submit their articles and encourage readers to provide feedback. Access to the online version of this issue and previous issues is available at http://scientific-journals.eu/. Leszek Chybowski, DSc PhD CRP Editor-in-Chief
 • Hatłas, Paulina; Pietrzykowski, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Automatic communication can help reduce errors in communication between navigators, and, consequently, increase the level of navigation safety. This article reviews some methods for the development of an ontology and looks into processes for communication at sea. Three basic elements of ontology can be distinguished: navigational information, communication and interface. The possibility of applying these methods for the construction of ontology was analyzed for a system of automatic communication at sea.
 • Kamiński, Włodzimierz; Krause, Paweł; Gumiński, Dariusz; Rajewski, Przemysław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The quality of marine fuels is standardised by the international standard ISO 8217. As practice shows, even fuels that meet all standard requirements do not completely guarantee avoiding disruptions in smooth and safe operation of the ship. The future is likely to bring more cases of improper operation of vessels, sometimes leading to main propulsion failures. One cause behind main engine breakdowns is the introduction of new products on the fuel market that are intended to meet the ever-increasing requirements of environmental protection (e.g. low sulphur content). As a result, some fuels are chemically different from the previously used residual fuels. Using them in the engine room requires special care on the part of the ship owner and the ship’s crew. The article analyses two cases in which the use of conventional residual fuels resulted in main engine stoppage. The authors, bearing in mind the causes of those failures, focus on technical consequences of using marine fuels produced by currently employed technologies.
 • Łuszczyński, Daniel; Zeńczak, Wojciech (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  This article presents an overview of the mathematical models applied for the description of the pneumatic transportation of grain materials. Thus the model that has been selected is best suited for the description of the pressure drop in the pneumatic transport installation of solid fuel for a ship boiler. The research conducted allows for verification of the hypothesis that the ship’s motion is of minor importance and therefore it is possible at the design stage to apply the simplified model to determine the pressure losses in the installation.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds