English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Advanced Search

 • Klink, Janusz; Uhl, Tadeus (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  This paper focuses on factors affecting the dimensioning of Short Message Service (SMS) systems in mobile communications networks. Problems associated with Quality of Service (QoS) in modern communications networks in general are described, along with the main parameters that define QoS in SMS systems. The functionality of the SMS in terms of European Telecommunications Standards Institute (ETSI) standards is then explained. The creation of a queuing model is described for an SMS system which is based on ETSI documentation and will be analysed in calculations. The parameter completion rate plays an important role in SMS. Practical aspects of the End-to-End (E2E) delivery time for SMS systems are also discussed. The approach suggested in this paper and the insights gained in the course of this work can be of valuable practical use in the planning and analysis of real SMS systems.
 • Mahmoodi, Kumars; Ghassemi, Hassan; Nowruzi, Hashem (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Ocean wave energy is known as a renewable energy resource with high power potential and without negative environmental impacts. Wave energy has a direct relationship with the ocean’s meteorological parameters. The aim of the current study is to investigate the dependency between ocean wave energy flux and meteorological parameters by using data mining methods (DMMs). For this purpose, a feed-forward neural network (FFNN), a cascade-forward neural network (CFNN), and gene expression programming (GEP) are implemented as different DMMs. The modeling is based on historical meteorological and wave data taken from the National Data Buoy Center (NDBC). In all models, wind speed, air temperature, and sea temperature are input parameters. In addition, the output is the wave energy flux which is obtained from the classical wave energy flux equation. It is notable that, initially, outliers in the data sets were removed by the local distribution based outlier detector (LDBOD) method to obtain the best and most accurate results. To evaluate the performance and accuracy of the proposed models, two statistical measures, root mean square error (RMSE) and regression coefficient (R), were used. From the results obtained, it was found that, in general, the FFNN and CFNN models gave a more accurate prediction of wave energy from meteorological parameters in the absence of wave records than the GEP method.
 • Górzański, Marek; Łączkowski, Marceli (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W pierwszej naszej pracy z cyklu dotyczącego badań własności fizykomechanicznych linek stilonowych i torlenowych podane zostały dane liczbowe, które stanowią podstawę do porównawczej charakterystyki wytrzymałościowej części plastrowej włoka, wykonanej z linek stilonowych lub torlenowych.
 • Jaworski, Stefan Leszek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono warunki awansu zawodowego, szczególnie w latach 1948-1953. Wzięto pod uwagę organizację nauki, liczebność absolwentów i politykę kadrową. Stwierdzono, że podstawową grupą uwarunkowań dotyczącą awansu zawodowego związana była ze stanem i rozwojem floty żeglugowej, ocenianych w 3 charakterystycznych podokresach rozwojowych lat 1946-1977.
 • Krupowies, Jan; Łączkowski, Marceli (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zbadano niektóre własności fizykomechaniczne przędzy rybackiej, wytworzonej przez wielostopniowe skręcenie profilowanych włókien polikaproamidowych /lanastilowych/ i stwierdzono, że są one gorsze od tychże własności zbliżonej masą liniową, średnicą i skrętem przędzy z nieprofilowanych włókien tego samego rodzaju /stilonowych/.
 • Litwinowicz, Henryk (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W stosunku do jądra o oczkach czterobocznych podano odmienny sposób określania liczby oczek heksagonalnych na głębokości elementu. Jądra o oczkach heksagonalnych można osadzać na linach obramujących, przy dowolnie wybranych współczynnikach sadu. Sposób obliczania poziomego współczynnika sadu jest identyczny jak dla jader o oczkach romboidalnych.
 • Łączkowski, Marceli; Górzeński, Marek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  NA podstawie pomiarów obciążenia zrywającego bez węzła i z węzłem linek poliamidowych /stilonowych/ i poliestrowych /torlenowych/ o średnicy 10mm i ich wydłużenia do zerwania oceniono możliwości wykorzystania linek torlenowych w części linowej szcześciobocznej wielkogabarytowego włoka pelagicznego. Oznaczono także początkowy moduł sprężystości, stopień sprężystości oraz pracę do zerwania oby rodzajów linek.
 • Łączkowski, Marceli; Górzański, Marek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podano charakterystykę żyłek produkcji japońskiej i polskiej, określając ich wytrzymałość i wydłużenie zarówno na sucho jak i na mokro. Zbadano także zmiany wydłużenia badanych żyłek pod wpływem długotrwałego obciążenia.
 • Łączkowski, Marceli; Szulc, Marek; Górzański, Marek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zbadano własności fizykomechaniczne tkaniny sieciowej wybranej losowo z importowanych aktualnie przez przedsiębiorstwo połowowe "Barka" w Kołobrzegu pławnic łososiowych. Określono wytrzymałość i masę linową zastosowanej w tkaninie przędzy oraz wskaźnik mocy oczek i odporność węzłów na przesuwanie.
 • Markiewicz, Andrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono dwie nowe metody pomiaru prędkości ryb za pomocą echosondy. Jedna metoda dotyczy pomiaru prędkości ryb w czasie postoju statku w dryfie, druga, podczas ruchu statku. W obu przypadkach do pomiarów wykorzystuje się zapisy "paznokciowe" ech pojedynczych ryb.
 • Piechowiak, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wzór pozwalający na precyzyjne wyznaczanie prędkości dźwięku w wodach mórz i oceanów. Zależność tę otrzymano na podstawie przeprowadzonej przez autora analizy pod względem: struktury dotychczasowych wzorów wyznaczania prędkości dźwięku w wodzie, zakresu ich stosowalności, dokładności otrzymywanych wyników, porównywania rezultatów dla charakterystycznych wielkości.
 • Piechowiak, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Prowadzenie statków handlowych i rybackich po różnych akwenach wymaga stosowania wielu metod określania ich pozycji, w tym również wyznaczania głębokości, a w przypadku łowienia ławic ryb pelagialu określenia ich głębokości w toni wodnej. Wszystkie metody, w tym i komputerowe, ze względu na bezpieczeństwo ludzi na morzu i duże straty w przypadku zatonięcia statku, muszą być co jakiś czas kontrolowane również przez człowieka za pomocą table odpowiednio sporządzonych.
 • Szymanowicz, Anna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W latach 1984-1986 w Instytucie Rybołówstwa Morskiego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie napisało i obroniło swoje prace magisterskie dziewięćdziesięciu absolwentów studiów dziennych Wydziału Nawigacyjnego o specjalności połowy morskie. Prace te były pisane w trzech zakładach.
 • Witas, Tadeusz; Wędzińska, Jadwiga (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zawartości swalenu w tkankach zwierzęcych /w skórze, wątrobie, tkance tłuszczowej/ powyżej stężenia normalnego wynikają ze stanów chorobowych organizmów lub zmienionych warunków środowiska, zanieczyszczenia, obniżenia temperatury, zasolenia lub podwyższenia ciśnienia wody.
 • Chybowski, Leszek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Dear Readers, It is my great pleasure to present the 48th issue of the Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin. This issue features recent findings from the fields of marine engineering, sea navigation as well as waterborne and land transportation. The Marine Technology and Innovation studies address fire safety, modelling the work of marine systems such as steam boilers and dynamic positioning systems, the use of liquid fuels and selected methods for constructing an ontology for automatic communication at sea. The Navigation and Marine Transport section contains articles focussed on the use of integrated marine navigation systems, optimising sea routes, analysing vessel domains and stochastic simulations for analysing the course of search and rescue missions at sea. The Transportation Engineering section contains studies examining inland waterway shipping, road infrastructure in the European Union as well as optimising parameters of port areas. The article discussing a theoretical framework for controlled pyrotechnical reactions as an energy source constituting a component for transportation from the sea bed deserves particular attention. I am also very pleased to announce that that our quarterly has been indexed by Global Impact Factor (GIF), an international database of scientific journals. The quality of the Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin has been assessed using an in-depth analysis method to provide a Global Impact and Quality Factor. The journal’s scores for the last for years are as follows: 2012 – 0.415; 2013 – 0.528; 2014 – 0.780; 2015 – 0.854. This clearly reflects the increasing quality and standard of the work published by the journal, indeed our scores have increased by 61.7% over the last 2 years. I strongly invite authors to submit their articles and encourage readers to provide feedback. Access to the online version of this issue and previous issues is available at http://scientific-journals.eu/. Leszek Chybowski, DSc PhD CRP Editor-in-Chief

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds