English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Advanced Search

 • Głogowski, Piotr; Igielski, Karol; Orymowska, Joanna; Pilip, Karolina (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Accidents, breakdowns or incidents threatening both human life and the environment are inherent parts in operating in the offshore sector. Regular monitoring and analysis of all kinds of events are important to isolate the most common and dangerous ones, to be able to prevent them in the future. The article summarizes the sources containing information regarding accidents occurred in the maritime offshore sector. Due to their widespread and easy access, the article is focused on electronically published databases and safety reports concerning the risk and dangers related to the implementation of marine exploration – mining projects. Based on these data, the authors made analyses, presented statistics and proposed ways to minimize threats in the offshore sector of the marine industry.
 • Klink, Janusz; Uhl, Tadeus (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  This paper focuses on factors affecting the dimensioning of Short Message Service (SMS) systems in mobile communications networks. Problems associated with Quality of Service (QoS) in modern communications networks in general are described, along with the main parameters that define QoS in SMS systems. The functionality of the SMS in terms of European Telecommunications Standards Institute (ETSI) standards is then explained. The creation of a queuing model is described for an SMS system which is based on ETSI documentation and will be analysed in calculations. The parameter completion rate plays an important role in SMS. Practical aspects of the End-to-End (E2E) delivery time for SMS systems are also discussed. The approach suggested in this paper and the insights gained in the course of this work can be of valuable practical use in the planning and analysis of real SMS systems.
 • Mahmoodi, Kumars; Ghassemi, Hassan; Nowruzi, Hashem (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Ocean wave energy is known as a renewable energy resource with high power potential and without negative environmental impacts. Wave energy has a direct relationship with the ocean’s meteorological parameters. The aim of the current study is to investigate the dependency between ocean wave energy flux and meteorological parameters by using data mining methods (DMMs). For this purpose, a feed-forward neural network (FFNN), a cascade-forward neural network (CFNN), and gene expression programming (GEP) are implemented as different DMMs. The modeling is based on historical meteorological and wave data taken from the National Data Buoy Center (NDBC). In all models, wind speed, air temperature, and sea temperature are input parameters. In addition, the output is the wave energy flux which is obtained from the classical wave energy flux equation. It is notable that, initially, outliers in the data sets were removed by the local distribution based outlier detector (LDBOD) method to obtain the best and most accurate results. To evaluate the performance and accuracy of the proposed models, two statistical measures, root mean square error (RMSE) and regression coefficient (R), were used. From the results obtained, it was found that, in general, the FFNN and CFNN models gave a more accurate prediction of wave energy from meteorological parameters in the absence of wave records than the GEP method.
 • Górzański, Marek; Łączkowski, Marceli (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W pierwszej naszej pracy z cyklu dotyczącego badań własności fizykomechanicznych linek stilonowych i torlenowych podane zostały dane liczbowe, które stanowią podstawę do porównawczej charakterystyki wytrzymałościowej części plastrowej włoka, wykonanej z linek stilonowych lub torlenowych.
 • Jaworski, Stefan Leszek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono warunki awansu zawodowego, szczególnie w latach 1948-1953. Wzięto pod uwagę organizację nauki, liczebność absolwentów i politykę kadrową. Stwierdzono, że podstawową grupą uwarunkowań dotyczącą awansu zawodowego związana była ze stanem i rozwojem floty żeglugowej, ocenianych w 3 charakterystycznych podokresach rozwojowych lat 1946-1977.
 • Krupowies, Jan; Łączkowski, Marceli (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zbadano niektóre własności fizykomechaniczne przędzy rybackiej, wytworzonej przez wielostopniowe skręcenie profilowanych włókien polikaproamidowych /lanastilowych/ i stwierdzono, że są one gorsze od tychże własności zbliżonej masą liniową, średnicą i skrętem przędzy z nieprofilowanych włókien tego samego rodzaju /stilonowych/.
 • Litwinowicz, Henryk (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W stosunku do jądra o oczkach czterobocznych podano odmienny sposób określania liczby oczek heksagonalnych na głębokości elementu. Jądra o oczkach heksagonalnych można osadzać na linach obramujących, przy dowolnie wybranych współczynnikach sadu. Sposób obliczania poziomego współczynnika sadu jest identyczny jak dla jader o oczkach romboidalnych.
 • Łączkowski, Marceli; Górzeński, Marek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  NA podstawie pomiarów obciążenia zrywającego bez węzła i z węzłem linek poliamidowych /stilonowych/ i poliestrowych /torlenowych/ o średnicy 10mm i ich wydłużenia do zerwania oceniono możliwości wykorzystania linek torlenowych w części linowej szcześciobocznej wielkogabarytowego włoka pelagicznego. Oznaczono także początkowy moduł sprężystości, stopień sprężystości oraz pracę do zerwania oby rodzajów linek.
 • Łączkowski, Marceli; Górzański, Marek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podano charakterystykę żyłek produkcji japońskiej i polskiej, określając ich wytrzymałość i wydłużenie zarówno na sucho jak i na mokro. Zbadano także zmiany wydłużenia badanych żyłek pod wpływem długotrwałego obciążenia.
 • Łączkowski, Marceli; Szulc, Marek; Górzański, Marek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zbadano własności fizykomechaniczne tkaniny sieciowej wybranej losowo z importowanych aktualnie przez przedsiębiorstwo połowowe "Barka" w Kołobrzegu pławnic łososiowych. Określono wytrzymałość i masę linową zastosowanej w tkaninie przędzy oraz wskaźnik mocy oczek i odporność węzłów na przesuwanie.
 • Markiewicz, Andrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono dwie nowe metody pomiaru prędkości ryb za pomocą echosondy. Jedna metoda dotyczy pomiaru prędkości ryb w czasie postoju statku w dryfie, druga, podczas ruchu statku. W obu przypadkach do pomiarów wykorzystuje się zapisy "paznokciowe" ech pojedynczych ryb.
 • Piechowiak, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wzór pozwalający na precyzyjne wyznaczanie prędkości dźwięku w wodach mórz i oceanów. Zależność tę otrzymano na podstawie przeprowadzonej przez autora analizy pod względem: struktury dotychczasowych wzorów wyznaczania prędkości dźwięku w wodzie, zakresu ich stosowalności, dokładności otrzymywanych wyników, porównywania rezultatów dla charakterystycznych wielkości.
 • Piechowiak, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Prowadzenie statków handlowych i rybackich po różnych akwenach wymaga stosowania wielu metod określania ich pozycji, w tym również wyznaczania głębokości, a w przypadku łowienia ławic ryb pelagialu określenia ich głębokości w toni wodnej. Wszystkie metody, w tym i komputerowe, ze względu na bezpieczeństwo ludzi na morzu i duże straty w przypadku zatonięcia statku, muszą być co jakiś czas kontrolowane również przez człowieka za pomocą table odpowiednio sporządzonych.
 • Szymanowicz, Anna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W latach 1984-1986 w Instytucie Rybołówstwa Morskiego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie napisało i obroniło swoje prace magisterskie dziewięćdziesięciu absolwentów studiów dziennych Wydziału Nawigacyjnego o specjalności połowy morskie. Prace te były pisane w trzech zakładach.
 • Witas, Tadeusz; Wędzińska, Jadwiga (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zawartości swalenu w tkankach zwierzęcych /w skórze, wątrobie, tkance tłuszczowej/ powyżej stężenia normalnego wynikają ze stanów chorobowych organizmów lub zmienionych warunków środowiska, zanieczyszczenia, obniżenia temperatury, zasolenia lub podwyższenia ciśnienia wody.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds